Portfolio

Klirou, Cyprus – 3KW

Modules: REC

Inverter: Solar Edge

Mounting System: Metaloumin

Giolou, Pafos – 20KW

82 Hansol modules, 245 Wp

Latsia, Nicosia – 3KW

Modules: REC

Inverter: Solar Edge

Dali, Cyprus – 3KW

Modules: Hansol

Inverter: Solar Edge

Mounting System: Metaloumin