Λατσιά, Λευκωσία - 3KW Λατσιά, Λευκωσία - 3KW

Modules: REC

Inverter: Solar Edge